Bezdomovci na stanici v Trenčíne

Bezdomovci na stanici v Trenčíne

Bezdomovci na stanici v Trenčíne

Fotografie s názvom Bezdomovci na stanici v Trenčíne vznikli spontánne a nečakane. Títo dvaja ľudia, muž a žena sa bavili na železničnej stanici v Trenčíne o politike a fajčili. Bol máj 2007 a oni spoločne nadávali na mestských poslancov v Trenčíne. Započúval som sa do ich debaty a zostal som prekvapený ich argumentami.